Poznejte své zdraví

Zjistěte svá možná zdravotní rizika na základě nejnovějších poznatků a nejmodernějších technologií.

Posviťte si na DNA!

iScan představuje průlomovou technologii ve vizualizaci genomu s širokým spektrem aplikací.

Co je DNA a genetika?

DNA je podstatou naší jedinečnosti. Určuje, jak se naše tělo bude vyvíjet a jak bude vypadat. DNA však může předvídat i nemoci, které nám mohou hrozit. Již malá odchylka od normy může mít velký význam a způsobit nemoc. Sledováním těchto DNA odchylek se zabývá obor genetika.

Proč znát rizika?

Každý z nás je ohrožen rizikem rozvoje nějakého onemocnění. U někoho je na základě genetické konstituce riziko větší. Jeho stanovením můžeme nemoci předejít, oddálit ji nebo zmírnit její průběh. Genetické testování pomáhá předvídat náchylnost k nemocem nejen u sledovaného jedince, ale i u jeho potomků.

Co lze analyzovat?

Pomocí prediktivní genetické analýzy, která je součástí personalizované medicíny 21. století, lze odhalit náchylnost k mnoha typům nemocí. Z těch nejobávanějších jsou to nádorová onemocnění. K neméně důležitým patří dále poruchy metabolismu (cukrovka, zvýšený cholesterol apod.), kardiovaskulární a neurologické choroby, poruchy imunity, alergie a mnoho dalších.