O projektu

Česká genetická banka

Projekt QGEN je realizován pod záštitou České genetické banky. Cílem projektu je genetické vyšetření založené na čipové analýze, tj. použití inovativních technologií ke studiu genetické variability a funkce buněk. Tyto analýzy představují obecně nástroj k studiu DNA, RNA, proteinů a epigenetických mechanizmů, které mohou vést k pokroku ve výzkumu nejrůznějších onemocnění a vývoji léčiv. 

Prediktivní genetická analýza QGEN je inspirována celosvětově úspěšným konceptem 23&me. Již statisíce lidí, kteří se zajímají se o svou DNA, o své zdraví a možnost, jak se vyhnout nemocem, využilo služeb této společnosti. Konkurenční výhodou analýzy QGEN je rozšíření analýzy o nejaktuálnější výsledky celogenomových asociačních studií (GWAS) s důrazem na menší počet nemocí s vyšším zastoupením v České populaci. Výsledky jsou podané v českém jazyce srozumitelnou formou pro odborníka i laika.

 
 

Technologie

Projekt QGEN je založen na technologii firmy Illumina, která nabízí nemodernější nástroje pro studium lidského genomu. (Tyto nástroje pomáhají vědcům na celém světě objevovat a ověřovat odpovědi na genetické otázky lidstva.

Princip projektu spočívá v analýze jednobodových polymorfizmů s definovaným protektivním nebo rizikovým charakterem. Pro tyto účely byl společností Illumina vyvinut přístroj iSCAN, který je chopen vizualizovat miliony znaků v průběhu několika minut.

iScan nabízí sub-mikronové rozlišení a nepřekonatelnou transparentnost dat prostřednictvím vysoce výkonného laseru, dokonalé optiky a detekčního systému pracujícího na principu fluorescence. Přístroj umožňuje uchování dat ve vysoké kvalitě a reprodukovatelnost vizualizace mikročipů. Vysoká senzitivita, nízký limit rozlišení a široké dynamické rozpětí přispívají k vynikající kvalitě dat.   

Laboratoř

Samotná genetická analýza probíhá v moderně vybavené laboratoři České genetické banky pod vedením kvalifikovaného personálu. Kromě kvality a rychlosti zaručuje naše laboratoř také bezpečnost, tedy ochranu dat před jejich zneužitím.