1. Výběr testu
2. Zadání údajů
3. Doprava a platba
4. Dokončení

Výběr testů

Níže vyberte test, o který máte zájem. Můžete vybrat jeden nebo více testů, poté zvolte Pokračovat pro vyplnění údajů nezbytných pro dokončení objednávky.
Pokud jste právnickou osobou, kontaktujte nás pro specifické požadavky objednávky přes údaje v sekci. Kontakty.

0
včetně DPH

Complex predictive genetic analysis - HumanOmniExpress-24 BeadChip

...
29500

Periodontitis

Test na přítomnost několika druhů bakterií a dvou genetických predispozic, jež jsou spojeny s vážným zánětlivým onemocněním chrupu – periodontitidou. Jejími důsledky je houbovitění a řídnutí zubních kostí, které může vést až k úplné ztrátě chrupu. Důvodem je agresivní imunitní reakce vůči některým specifickým druhům bakterií, která je geneticky podmíněna a proto lze predikovat vyšší riziko rozvoje tohoto onemocnění u predisponovaných jedinců.
4100

Y chromosome analysis

eng
4100

Mitochodnrial DNA analysis

Relativně malá, ale důležitá skupina genů se nachází mimo jadernou DNA v buněčných organelách – mitochondriích. V buňkách se nachází stovky těchto důležitých organel, které obsahují genetický materiál kódující pouze několik genů. Mutace v mitochondriálních genech jsou spojeny s některými chorobami přenášenými po maternální linii, ale jsou také nástrojem genealogických studií, které se zabývají původem, evolucí a migrací lidí. Stanovení haploskupiny mtDNA nabízí poodhalení historie a zdraví naší maternální linie.
3400

Thrombophilia

Detekce dvou bodových mutací v genech pro srážecí faktory V (Leiden) a II, což jsou dva z proteinů účastnících se srážení krve, například v místě poranění, a dvou polymorfismů v genu MTHFR kódujícím enzym podílející se jak na srážení krve, tak na metabolismu aminokyseliny cystein. Důsledkem přítomnosti těchto mutací je zvýšené riziko trombofilie – zhoršené srážlivosti krve.
3400

Muscle performance

2700

Coeliac disease

2300

Lactose intolerance

1900

HLA-B27 detection

1900

CCR5 delta 32

Detekce přítomnosti polymorfismu genu kódujícího chemokinový receptor CCR5. Homozygotní konstituce (tj. přítomnost dvou stejných alel, tedy dvou stejných genových kopií v rámci genomu) je asociována s rezistencí daného jedince vůči HIV viru, původce AIDS.
1900

Alzheimers disease

Apolipoprotein E
1900