Poznejte své zdraví

Zjistěte svá možná zdravotní rizika na základě nejnovějších poznatků
a nejmodernějších technologií.

Illumina iScan

využívá mikročipy s již hybridizovanou a značenou DNA, kterou skenuje skenerem s vysokým rozlíšením typu iScan.

Co je DNA a genetika?

DNA je podstatou naší jedinečnosti. Určuje, jak se naše tělo bude vyvíjet a jak bude vypadat. DNA však může předvídat i budoucí riziko propuknutí nemoci
u dosud zdravých jedinců. Již malá odchylka může mít velký význam a může být i příčinou závažného
onemocnění. Sledováním a interpretací těchto odchylek v DNA se zabývá obor genetika.

Proč znát rizika?

Každý z nás je ohrožen rizikem rozvoje nějakého onemocnění. U někoho je na základě genetické konstituce riziko větší. Jeho stanovením můžeme nemoci předejít, oddálit ji nebo zmírnit její průběh. Genetické testování pomáhá předvídat náchylnost k nemocem nejen u sledovaného jedince, ale
i u jeho potomků.

Co lze analyzovat?

Pomocí prediktivní genetické analýzy lze odhalit náchylnost k mnoha typům nemocí. Z těch nejobávanějších to jsou nádorová onemocnění.
K neméně důležitým patří dále poruchy metabolismu (cukrovka, zvýšený cholesterol apod.), kardiovaskulární a neurologické choroby, poruchy imunity, alergie a mnoho dalších.